การบริหารความเสี่ยง/แบบติดตามผลหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน (7 ช่อง) (แบบฟอร์ม R1) Nuvola_filesystems_folder_download

ตารางที่จัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษาโดยคณะวิชา/หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั้งปีการศึกษา และจัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 ลำดับที่  หน่วยรับตรวจ  ปีการศึกษา
 2554  2555  2556  2557
 1 กองกลาง  Click  Click  Click N/D
 2 กองบุคลากร  Click  Click  Click Click
 3 กองคลัง  Click  N/D  N/D N/D
 4 กองอาคารสถานที่  Click  N/D  N/D Click
 5 กองแผนและพัฒนา  Click  Click  N/D Click
 6 กองพัสดุ  Click  N/D  Click Click
 7 สำนักทะเบียนและประมวลผล  Click  Click  Click Click
 8 สำนักพัฒนาวิชาการ  Click  Click  Click Click
 9 สำนักพัฒนานักศึกษา  Click  N/D  N/D Click
 10 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  Click  Click  Click N/D
 11 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  Click  Click  Click Click
 12 ศูนย์วัฒนธรรม  Click  N/D  Click Click
 13 สถาบันไทย-จีนศึกษา  N/D  N/D  N/D N/D
 14 สถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน์  N/D  N/D  N/D N/D
 15 บัณฑิตวิทยาลัย  Click  N/D Click N/D

line10

ตารางแบบติดตามผล แผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน             (แบบฟอร์ม R2) Nuvola_filesystems_folder_download

แบบรายงานผลการนำมาตรการการบริหารความเสี่ยงไปสู่แนวทางปฏิบัติทั้งโครงการและกิจกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตอนต้นปีการศึกษานั้น โดยส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เดือนพฤษภาคม(ผลการดำเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเมษายน)

 ลำดับที่  หน่วยรับตรวจ  ปีการศึกษา
 2554  2555  2556  2557
 1 กองกลาง  Click  Click  Click N/D
 2 กองบุคลากร  Click  Click  Click N/D
 3 กองคลัง  Click  Click  Click N/D
 4 กองอาคารสถานที่  Click  Click N/D Click
 5 กองแผนและพัฒนา  Click  Click  Click N/D
 6 กองพัสดุ  Click  Click  Click Click
 7 สำนักทะเบียนและประมวลผล  Click  Click  Click N/D
 8 สำนักพัฒนาวิชาการ  Click  Click  Click Click
 9 สำนักพัฒนานักศึกษา  Click  Click  Click N/D
 10 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  Click  Click  Click N/D
 11 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  Click  Click  Click N/D
 12 ศูนย์วัฒนธรรม  Click  Click  Click N/D
 13 สถาบันไทย-จีนศึกษา  N/D  N/D  N/D N/D
 14 สถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน์  N/D  N/D  N/D N/D
 15 บัณฑิตวิทยาลัย  Click  Click  Click N/D

line10

แผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน (12 ช่อง) (แบบฟอร์ม R3) Nuvola_filesystems_folder_download

ตารางสรุปการบริหารความเสี่ยงตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของ   การบริหารความเสี่ยงทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยง มาตรการที่นำไปดำเนินการ ตลอดจนการประเมินผลตอนสิ้นปีการศึกษา เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่หรือไม่ หากยังอยู่ก็จะมีการวางมาตรการสำหรับปีการศึกษาถัดไป หากความเสี่ยงหมดไปความเสี่ยงนั้นก็จะถูกกำจัดออกไป

 ลำดับที่  หน่วยรับตรวจ  ปีการศึกษา
 2554  2555  2556  2557
 1 กองกลาง  Click  Click  Click N/D
 2 กองบุคลากร  Click  Click  Click N/D
 3 กองคลัง  Click  Click  Click N/D
 4 กองอาคารสถานที่  Click  Click  Click Click
 5 กองแผนและพัฒนา  Click  Click  Click N/D
 6 กองพัสดุ  Click  Click  Click Click
 7 สำนักทะเบียนและประมวลผล  Click  Click  Click N/D
 8 สำนักพัฒนาวิชาการ  Click  Click  Click Click
 9 สำนักพัฒนานักศึกษา  Click  Click  Click N/D
 10 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  Click  Click  Click N/D
 11 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  Click  Click  Click N/D
 12 ศูนย์วัฒนธรรม  Click  Click  Click N/D
 13 สถาบันไทย-จีนศึกษา  N/D  N/D  N/D N/D
 14 สถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน์  N/D  N/D  N/D N/D
 15 บัณฑิตวิทยาลัย  Click  Click  Click N/D

line10

หมายเหตุ : 

- N/D (No data) : งานตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน
- ข้อมูลในปีการศึกษา 2554 อยู่ระหว่างดำเนินการแปลง File PDF

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

Text size

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บการบริหารความเสี่ยง

View Results

Loading ... Loading ...

งานตรวจสอบภายใน

web site : งานตรวจสอบภายใน

www.audit.hcu.ac.th

E-mail : งานตรวจสอบภายใน

ia_hcu@hotmail.com

QRCode

การบริหารความเสี่ยง

web site : การบริหารความเสี่ยง

www.riskhcu.hcu.ac.th

QRCode