admin

กำหนดการส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด  กำหนดการส่ง
 1.แผนบริหารความเสี่ยง – R1  30 พฤศจิกายน 2559
 2.แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง – R2  31 พฤษภาคม 2560
 3.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง – R3  15 สิงหาคม 2560

ป้องกัน: แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

แผนภาพเรื่องแผนการบริหารความเสี่ยง มฉก.

Text size

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บการบริหารความเสี่ยง

View Results

Loading ... Loading ...

งานตรวจสอบภายใน

web site : งานตรวจสอบภายใน

www.audit.hcu.ac.th

E-mail : งานตรวจสอบภายใน

ia_hcu@hotmail.com

QRCode

การบริหารความเสี่ยง

web site : การบริหารความเสี่ยง

www.riskhcu.hcu.ac.th

QRCode